Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

Στροβιλοφόρες Αντλίες

Οι στροβιλοφόρες αντλίες είναι κατακόρυφες φυγοκεντρικής ακτινικής ή μικτής ροής, ελαιολίπανες ή υδρολίπαντες. Οι δυνατότητες αντλήσεις ξεκινούν από 10m3/h έως 500m3/h. Η φορά περιστροφής είναι αριστερή από 1450rpm έως 2200rpm. Αποτελούνται από το σώμα της αντλίας με βαθμίδες χυτοσιδηρές 6″ εως 12″– το πτερύγιο από χυτό ορείχαλκο ανοιχτού τύπου – και τον άξονα από ανοξείδωτο στέλεχος πάνω στο οποίο προσαρμόζονται τα πτερύγια με κώνικο στήριγμα.

Ανταλλακτικά Στροβιλοφόρων Αντλιών

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

Ανταλλακτικά Στροβιλοφόρων Αντλιών

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Ανταλλακτικά Στροβιλοφόρων Αντλιών

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ

Ανταλλακτικά Στροβιλοφόρων Αντλιών

ΕΛΕΙΟΔΟΧΕΙΑ

Ανταλλακτικά Στροβιλοφόρων Αντλιών

ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΕΣ

Ανταλλακτικά Στροβιλοφόρων Αντλιών

ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΙΟΔΟΧΕΙΟ

Ανταλλακτικά Στροβιλοφόρων Αντλιών

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΗ ΣΤΗΛΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Ανταλλακτικά Στροβιλοφόρων Αντλιών

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ