ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων μας, αυξήσαμε την παραγωγική ικανότητά μας και ταυτόχρονα το εργατικό δυναμικό μας. Η εταιρία διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε με μελέτη και σχεδίαση είναι σε θέση να αναλάβει με υπευθυνότητα εξ ολοκλήρου την κατασκευή και την εγκατάσταση ενός έργου από το αρχικό έως το τελικό στάδιο του. Με την ολοκλήρωση του έργου αναλαμβάνει την συντήρηση και παρέχει κάθε τεχνική υποστήριξη. Με την πολυετή πείρα μας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα σε διάφορους νομούς της χώρας μας, μπορούμε είτε άμεσα είτε μέσω των εξειδικευμένων αντιπροσώπων μας που εδρεύουν σε διάφορες πόλεις, να ξεκινήσουμε μία συνεργασία με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτησή του δήμου σας.

Υπηρεσίες

Σχεδιασμό, Μελέτη & Υλοποίηση υδροδοτικών εγκατάσταση
Ύδρευση – Άρδευση – Αποχέτευση

Υπηρεσίες

Ανόρυξη & Καθαρισμοί Γεωτρήσεων

Υπηρεσίες

Δοκιμαστικές Αντλήσεις

Υπηρεσίες

Τοποθέτηση αρδευτικών συγκροτημάτων για πόσιμο & αρδεύσιμο νερό

Υπηρεσίες

Δημιουργία υπόγειων δικτύων για μεταφορά νερού και λημμάτων

Υπηρεσίες

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις –
Ηλεκτρολογικοί πίνακες – Αυτοματισμοί

Υπηρεσίες

Περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων

Υπηρεσίες

Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων

Υπηρεσίες

Βιντεοσκόπηση γεωτρήσεων