Σωλήνες Σωληνομαστοί

Tεχνικά Χαρακτηριστικά

Η εταιρία Reppos Pumps είναι σε θέση να παρέχει Χαλυβδοσωλήνες με Ευθεία Αυτογενούς Ηλεκτροσυγκολλητή Ραφή (ERW / HF) και TUBO Mannesmann αποτελούμενη από αρίστη ποιότητα χάλυβα GRADE B.

Οι σωλήνες ευθείας ραφής κατασκευάζονται σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς ASTM A53 και υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής κατόπιν συμφωνίας με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Έχουν μήκος 3,00m & 6,00m

Με βάση τα Πρότυπα Κατασκευής επεξεργαζόμαστε τα άκρα κάνοντας σπείρωμα σε αυτόματα μηχάνημα CNC. Ακόμα η μια πλευρά της χαληβδοσωλήνας έχει σύνδεσμο ( μούφα ) από MANESSMAN σωλήνα.

Διάμετρος 2,5” 3” 4′ 5′ 6” 8”
Πάχος 5,49 5,49 6,02 7,2 7,2 7,2

Οι Χαλύβδινοι Σωλήνες με Ευθεία Ραφή έχουν εφαρμογή στις υποβρύχιες αντλίες ή σαν στελέχη στις στροβiλοφόρες αντλίες έχοντας το πλεονέκτημα της κατασκευής οποιασδήποτε παραγγελίας σε τύπο σπειρώματος ή μήκους σωλήνας ανάλογα με τις διάφορες απαιτήσεις του κάθε έργου.