Σωλήνες υπογείων δικτύων

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΜΟΥΦΑΣ 6atm 10atm 16atm
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
50 86 1,6 2,4 3,7
63 90 2,0 3,0 4,7
75 94 2,3 3,6 5,6
90 97 2,8 4,3 6,7
110 104 2,7 4,2 6,6
125 108 3,1 4,8 7,4
140 112 3,5 5,4 8,3
160 119 4,0 6,2 9,5
200 129 4,9 7,7 11,9
225 136 5,5 8,6 13,4
250 143 6,2 9,6 14,8
280 152 6,9 10,7 16,6
315 160 7,7 12,1 18,7
355 169 8,7 13,6 21,1
400 178 9,8 15,3 23,7