Σωλήνες Γεωτρήσεων

Σωλήνες χαλύβδινες,για την ανάρτηση υποβρυχίων, ASTM ST37,μήκους 3,05m ,με αντιοξειδωτικό βερνίκι προστασίας, αφανούς ραφής ή και tubo, από 2” έως 8”, φέρουν σπείρωμα με 8 δόντια/ίντσα και μούφα σύνδεσης από ST44. Σωλήνες πλαστικές,για την ανάρτηση υποβρυχίων από uPVC, έχουν μήκος 3 μέτρα και δυνατότητα τοποθετησης τους έως και 300m, φέρουν ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης, έχουν χαμηλή απώλεια μανομετρικού λόγο λείας εσωτερικής επιφάνειας, από 1 1/4″ έως 6”, με ενισχυμένη μούφα σύνδεσης, κατάλληλες για τρόφιμα ενώ είναι κατασκευασμένες για μεγάλη αντοχή φορτίου.

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ U-PVC (TS 11794) ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 100 mt ΒΑΘΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΥΦΑΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΜΕΤΡΟΥ

mm inch mm Mm mm
125 5” 111,4 133 5,5 3,162
140 5 ½” 125,3 148 6,5 4,125
160 6” 144,0 174 8,0 5,225
175 6 5/8” 157,0 185 8,5 6,312
185 7” 167,6 195 8,7 7,220
200 8” 179,6 212 9,0 8,125
225 8 5/8” 202,6 238 10,0 10,175
250 9 ½” 226,4 270 10,5 12,075
280 10 ¾” 252,2 296 12,5 15,857
330 12 ¾” 297,6 350 14,5 21,700
400 16” 360,0 420 18,0 31,707

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ U-PVC (TS 11794) ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 300 mt ΒΑΘΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΥΦΑΣ ΠΑΧΟΣ ΒΑΡΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
mm inch mm mm mm
125 5” 108,9 133 7,1 3,762
140 5 ½” 122,0 150 8,0 4,988
160 6” 141,0 175 9,5 6,394
175 6 5/8” 152,6 187 10,0 7,800
185 7” 163,4 196 10,8 9,035
200 8” 173,2 217 11,5 10,270
225 8 5/8” 196,0 243 13,0 12,960
250 9 ½” 218,7 270 14,0 15,850
280 10 ¾” 244,4 298 16,0 19,975
330 12 ¾” 287,6 352 19,0 27,862
400 16” 350,2 421 22,7 40,415

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ U-PVC (TS 11794) ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 500 mt ΒΑΘΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
mm inch mm Mm mm
125 5” 104,1 134 9,3 5,125
140 5 ½” 116,7 151 10,4 6,350
175 6 5/8” 148,2 188 13,0 9,860
225 8 5/8” 190,0 245 18,0 16,070